Grafisk Ytbehandling

UV-lackering

UV-lackering kan göras på olika sätt, vi använder screen teknik. Fördelarna är många. Genom dukens grovlek justeras mängden lack och hur en trycksak ska se ut färdig.

Relief UV-lackering

En viss yta på ett tryckark lackeras, här bildas ett tjockt lager med lack som bildar en relief (upphöjd) yta.

Hel eller Partiell UV-lackering

Hel yta eller en del på ett tryckark lackeras, till exempel text eller fria ytor.

Kontakta oss »